Atman, Usługi Pogrzebowe Warszawa, Mokotów, Ursynów, Piaseczno

Jak przetransportować ciało zmarłego z zagranicy?

Życie bywa naprawdę nieprzewidywalne. Niestety, niekiedy zdarza się, że bliska nam osoba umiera podczas pobytu za granicą. Jak zgodnie z prawem przetransportować zwłoki do Polski? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Polskie prawo a transport zwłok z zagranicy

Chcąc dowiedzieć się jak bezpiecznie, a co najważniejsze zgodnie z prawem przetransportować zwłoki lub szczątki do Polski, konieczne jest wzięcie pod uwagę informacji zawartych w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Jak przewieźć ciało zmarłego z zagranicy?

Wspomniane wyżej akty prawne zawierają szereg ważnych informacji.

Aby móc sprowadzić, a następnie pochować ciało bliskiej osoby konieczne jest uzyskanie pozwolenia od starosty właściwego ze względu na miejsce pochówku lub zaświadczenie polskiego konsula.

Wniosek może wnieść m.in. małżonek osoby zmarłej, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także osoby, które samodzielnie i dobrowolnie się do tego zobowiązują.

Co ważne, w przypadku występowania u osoby zmarłej choroby zakaźnej, takie jak m.in. cholera, dżuma, trąd, wąglik, wścieklizna, pozwolenie na sprowadzenie ciała nie zostanie wydane przed upływem dwóch lat.

Podobne zasady obowiązują w przypadku skremowanych szczątków.

Sprowadzenie ciała musi odbywać się przy pomocy przystosowanych do tego pojazdów. Cały proces przeprowadzany jest przez wykwalifikowany zakład pogrzebowy, który dba o dopełnienie wymagań prawnych i sanitarnych.