Atman, Usługi Pogrzebowe Warszawa, Mokotów, Ursynów, Piaseczno

Gdzie można składować urnę z prochami zmarłego?

Kremacja to metoda, która jest coraz częściej wykorzystywana w naszym kraju. Spopielone szczątki są umieszczone w urnie, czyli w specjalnej wazie, która gromadzi je w godny i elegancki sposób. Co ciekawe, w wielu krajach istnieje możliwość rozsypania prochów w wybranym miejscu lub nawet przechowywania ich w formie pamiątki. Czy takie działanie jest legalne w Polsce? A jeśli nie to, gdzie można składować urny z prochami osoby zmarłej? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Przechowywanie urny, a kwestie religijne

Z badań wynika, że duża część Polaków deklaruje swoją przynależność do religii katolickiej. Pierwszą grupą argumentów, które warto wziąć pod uwagę są więc założenia tego wyznania.

Przypomnijmy, że samo spopielenie zwłok jest akceptowane przez Kościół od stosunkowo niedawna. Obecnie jednak metodę to można wykorzystać – jednak pod pewnym warunkiem. Kościół wymaga bowiem szacunku dla szczątków osoby zmarłej – niezależnie, czy chodzi o samo ciało, czy spopielone prochy. Urna musi więc spocząć na cmentarzu lub w miejscu świętym. Niedozwolone jest zachowanie opisane na wstępne, czyli rozsypywanie prochów w wybranym przez siebie miejscu lub przechowywanie ich w domu.

Co na temat przechowywania szczątków mówi polskie prawo?

Kolejna grupa argumentów, które należy rozważyć to oczywiście polskie prawo. W przypadku pochówku tradycyjnego sprawa jest oczywista: ciało musi zostać złożone na cmentarzu (w grobie ziemnym, w grobie murowanym albo w kolumbariach). Okazuje się, że podobnie jest w przypadku spopielonych prochów osoby zmarłej. Takie szczątki muszą zostać umieszczone w urnie, a następnie spocząć w wyznaczonym miejscu. Nie istnieje więc możliwość wykorzystania ich np. do stworzenia biżuterii (opcja ta jest popularna m.in. w Stanach Zjednoczonych).